Som kjøper av bruktbil er det mange feller du kan gå i. Her kommer en gjennomgang av noe av det viktigste som du må ta opp til vurdering når du skal kjøpe deg en bil som har vært brukt før.

Heftelser på bilen

Det er veldig viktig å sjekke bilen for heftelser. Dette betyr at den som eier bilen nå, altså selgeren, har tatt opp et lån og brukt bilen som pant for dette. Overtar du bilen følger nemlig pantet med, og det betyr rett og slett at du blir ansvarlig for andres gjeld. Dersom selgeren opplyser om heftelsen kan dere bare inngå en avtale rundt dette. For eksempel at heftelsen trekkes fra salgssummen mot at du løser inn heftelsen.

For å unngå å bli sittende med heftelser du ikke visste om kan du ta en telefon til Løsøreregisteret i Brønnøysund. Ring på selve dagen for kjøpet, slik at selgeren ikke tar opp gjeld med pant i bilen rett før du skal til å kjøpe den. Visste du at parkeringsbøter, årsavgift og slikt følger med bilen? Det gjør det, og derfor bør du sjekke opp at ikke noe av dette følger med bilen når du skal kjøpe den.

Bilens tilstand

En tilstandsrapport er alfa og omega. Enten så skaffer selgeren en til veie eller du gjør det. Kjøper du bilen din hos en bilforhandler kan du føle deg ganske trygg på at rapporten du får er ekte. Trenger du å skaffe til veie en slik rapport selv, kan du kontakte NAF eller KNA. De sjekker opp bilen du ønsker deg til en forholdsvis rimelig penge. Husk at du får gjort dette før du kjøper bilen. Etterpå er det for sent, vet du.

Skriv kontrakt

Ikke fullfør kjøpet med å ta hverandre i hånda. Sørg for en skriftlig avtale, uten en slik er det vanskelig å gjøre noe dersom det skulle vise seg at det oppstår mange problemer i forbindelse med kjøpet. Det er for øvrig Kjøpsloven som regulerer forholdet dere imellom. Du kan dermed ikke inngå en avtale som er dårligere for deg enn det som er nedfelt i denne loven. Kjøpe du bruktbilen din privat, kan dere avtale noe annet og har dere ikke avtalt noe som helst så er det loven som teller.

Sørg for å få skrevet ned den informasjonen selgeren gir deg om bilens tilstand. Pass bare på at det ikke står «selges som den er» eller lignende. Skriver du likevel under, står du mye svakere om uhellet skulle være ute. Uansett gjelder kjøpsloven, men det er greit å ha gjort avtaler og bemerkninger skriftlig. Da har du bevis, og du slipper alt dette med at det blir ord mot ord.

Ikke betalt alt på en gang, men hold igjen noe av kjøpesummen til du er helt sikker på at alt er som det skal være med bilen eller til bilselgeren har ordnet opp i heftelser etc. Da har du en ekstra forsikring på at selgeren oppfyller det dere har blitt enige om. Han eller hun vil jo sikkert gjerne ha pengene sine.